นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
59   คน
สถิติทั้งหมด
239344   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566    1.66M
คู่มือ การใช้บริการ E - Services ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง    472.5k
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    113.21k
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    109.59k
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    108.94k
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558    2.38M
งานนำเสนอ อบต.ห้วยม่วง 1 พ.ค.2563    3.06M
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.ห้วยม่วง 1 พฤษภาคม 2563    12.53M
คำสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน    566.29k
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุสำนักงาน กองคลัง    48.8k
ปย.1 ปี2559 ศก.    98.5k
ปย.1 ปี2557    157.5k
แผนการเรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง    303.19k
คู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุ    1.48M
แจ้งผลการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐    631.98k
ตัวอย่างบันทึกคืนเงินศูนย์บริการคนพิการ    60k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1