นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
123   คน
สถิติทั้งหมด
234334   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ - นามสกุล :
นายอาร์คม อ่อนอินทร์
ตำแหน่ง :
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เบอร์ติดต่อ : 081-2605899
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายนเรศ ชมจันทร์
ตำแหน่ง :
รองปลัด อบต.ห้วยม่วง
เบอร์ติดต่อ : 096-7812947
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางธนียา สะหาย
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 092-2495714
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.นรินทร์สิรี ไชยราษฎร์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 080-7411409, 086-4199792
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com