นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
80   คน
สถิติทั้งหมด
58394   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ - นามสกุล :
นายนเรศ ชมจันทร์
ตำแหน่ง :
รองปลัด อบต.ห้วยม่วง รักษาราชการแทนปลัดฯ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนเรศ ชมจันทร์
ตำแหน่ง :
รองปลัด อบต.ห้วยม่วง
เบอร์ติดต่อ : 0967812947
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางธนียา สะหาย
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.นรินทร์สิรี ไชยราษฎร์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 0807411409
อีเมล์ :