นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
70   คน
สถิติทั้งหมด
58384   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

คนพิการที่ได้รับการจ้างงาน

ชื่อ - นามสกุล :
นางประคอง แสงสีงาม
ตำแหน่ง :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.จันทร์เพ็ญ แสนแก้ว
ตำแหน่ง :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายคำสิงห์ ทงทะลาย
ตำแหน่ง :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอาทิตย์ ศรีสมบูรณ์
ตำแหน่ง :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุวิทย์ ศรีประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : 0807354940
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1