นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
280   คน
สถิติทั้งหมด
226899   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
รายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สรุปรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1