นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
101   คน
สถิติทั้งหมด
185931   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560
นายอาร์คม อ่อนอินทร์
นายอาร์คม อ่อนอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
นายอุดม นนทะรี
นายอุดม นนทะรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายกอบต.และคณะออกเยี่ยมบ้านปี 2565
ภารกิจดับไฟอ้อยชุดดับเพลิงแถวซำป่าพง ม.9 ขอชื่นชมและขอบคุณทีมงานดับเพลิงครับ วัน อาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565
บัญชีรายชี่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565
บัญชีรายชี่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น [กองคลัง] [ 06/09/2566] 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบโซล่าเซลล์) จำนวน ๒ จุด บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น [กองคลัง] [ 14/09/2566] 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น [กองคลัง] [ 05/09/2566] 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายคำมูล ละปู่) [กองคลัง] [ 14/07/2566] 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ [กองคลัง] [ 20/07/2566] 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ [กองคลัง] [ 08/09/2566] 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น [กองคลัง] [ 10/07/2566] 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [สำนักงานปลัด] [ 07/07/2566] 67
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่3 [กองคลัง] [ 05/07/2566] 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่1 [กองคลัง] [ 05/01/2566] 144
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด ( 27 ก.ย. 66 ) ขก 0023.6/ว 25417
ขอส่งข้อมูล ทั่วไป ( 26 ก.ย. 66 ) ขก 0023.6/25257
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
25/09/2023 : จ้างเหมารถไม่ประจำทาง ตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2023 : ซื้อหนังสือเรียน (เงินพัฒนผู้เรียน ) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2023 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบโซล่าเซลล์) จำนวน ๒ จุด บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023 : จ้างจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลห้วยม่วง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023 : จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลห้วยม่วง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กระดานข่าวทั่วไป
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปี งบประมาณ 2560 ( อ่าน 763 / ตอบ 4 )
    โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 : 20:59    ตอบล่าสุด : saravuths  sripak
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 1/2559 ( อ่าน 785 / ตอบ 0 )
    โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 : 23:10   
ทดสอบระบบเว็บบอร์ด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง (อบต.ห้วยม่วง) อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350 ( อ่าน 803 / ตอบ 1 )
    โดย : เว็บมาสเตอร์   เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2560 : 08:26    ตอบล่าสุด : เว็บมาสเตอร์
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจและสำรวจความต้องการการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระหว่างวันที่ 26-27
9 กันยายน 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง 3 พฤษภาคม 2562 คลิป 2
โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง 3 พฤษภาคม 2562 คลิป 1
โรงเรียนผู็สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง
คนพิการที่ดุแลโครงการเลี้ยงและใช้ประโยชนืจากไส้เดือนดิน


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ธ.ออมสิน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ปปข10 พ.ค.2562
 • โยธาไทย
 • กรมสรรพากร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมจัดหางาน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศาลปกครอง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • Facebook หน่วยงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ธกส
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมทางหลวง
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ