นายนเรศ ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
124   คน
สถิติทั้งหมด
82896   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560
นายนเรศ ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัด อบต.ห้วยม่วง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
 ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่าง
ประธานสภาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [กองคลัง] [ 15/10/2564] 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [กองคลัง] [ 15/10/2564] 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ [กองคลัง] [ 06/10/2564] 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - รายยจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [กองคลัง] [ 08/10/2564] 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [กองคลัง] [ 05/10/2564] 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ [กองคลัง] [ 05/10/2564] 7
อบต.ห้วยม่วง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [สำนักงานปลัด] [ 06/10/2564] 81
ประกาศ อบต.ห้วยม่วง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ เดือน เมษายน 2563 [สำนักงานปลัด] [ 31/03/2563] 224
ประกาศ อบต.ห้วยม่วง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ เดือน เมษายน 2563 [สำนักงานปลัด] [ 31/03/2563] 151
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง [สำนักงานปลัด] [ 31/03/2563] 349
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
27/09/2021 : จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2021 : จ้างเหมาสำรวจความพึ่งพอใจในคุณภาพการบริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2021 : จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านซำภูทองเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำนักปลัด ประจำรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผล ๖๕๖๗ ขอนแก่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บานเลื่อน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กระดานข่าวทั่วไป
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปี งบประมาณ 2560 ( อ่าน 438 / ตอบ 4 )
    โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 : 20:59    ตอบล่าสุด : saravuths  sripak
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 1/2559 ( อ่าน 456 / ตอบ 0 )
    โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 : 23:10   
ทดสอบระบบเว็บบอร์ด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง (อบต.ห้วยม่วง) อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350 ( อ่าน 427 / ตอบ 1 )
    โดย : เว็บมาสเตอร์   เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2560 : 08:26    ตอบล่าสุด : เว็บมาสเตอร์
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจและสำรวจความต้องการการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระหว่างวันที่ 26-27
9 กันยายน 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง 3 พฤษภาคม 2562 คลิป 2
โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง 3 พฤษภาคม 2562 คลิป 1
โรงเรียนผู็สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง
คนพิการที่ดุแลโครงการเลี้ยงและใช้ประโยชนืจากไส้เดือนดิน


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ธ.ออมสิน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมสรรพากร
 • โยธาไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศาลปกครอง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงบประมาณ
 • ปปข10 พ.ค.2562
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ธกส
 • กรมประชาสัมพันธ์