นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
168685   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
29/05/2566 : โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น [กองช่าง] 2
29/05/2566 : โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น [กองช่าง] 28
11/11/3109 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [สำนักงานปลัด] 13
29/05/2566 : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.(จากบ้านนายอนันต์ แน่นชาลี ถึง บ้านนางเนตร จันทะบาน) บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น [กองช่าง] 12
29/05/2566 : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น [กองช่าง] 12
08/02/2566 : โครงการวางท่อระบายน้ำพ้รอมบ่อพัก คสล. บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 [กองช่าง] 54
08/02/2566 : โครงการปรับเกรดถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (จำนวน 3 เส้นทาง) [กองช่าง] 69
08/02/2566 : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7(จำนวน 4 เส้นทาง) [กองช่าง] 56
08/02/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 [กองช่าง] 60
13/01/2566 : ประกาศคณะกรรมการการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [กองคลัง] 39
06/01/2566 : โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [กองช่าง] 73
05/01/2566 : โครงการซ่อมแซมมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางซำป่าพงษ์) บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 [กองช่าง] 63
05/01/2566 : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7(จำนวน 4 เส้นทาง) [กองช่าง] 69
05/01/2566 : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 3 [กองช่าง] 61
05/01/2566 : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 (จำนวน 2 เส้นทาง) [กองช่าง] 64
05/01/2566 : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 (จำนวน 2 เส้นทาง) [กองช่าง] 73
05/01/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 ช่วง)และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมขุดลอกร่องน้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 [กองช่าง] 57
05/01/2566 : โครงการซ่อมแซมมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 (จำนวน 4 เส้นทาง) [กองช่าง] 48
05/01/2566 : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร เส้นทางบ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 [กองช่าง] 52
05/01/2566 : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 จำนวน 3 เส้นทาง [กองช่าง] 62


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>