นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
79   คน
สถิติทั้งหมด
58393   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
14/10/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [กองคลัง] 16
07/10/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง รายงานงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ [กองคลัง] 24
06/10/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ [กองคลัง] 15
05/11/3106 : ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [สำนักงานปลัด] 9
01/10/2563 : ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [สำนักงานปลัด] 20
01/10/2563 : ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [สำนักงานปลัด] 9
: [] 8
30/09/2563 : งบประมาณรายจ่ายตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [สำนักงานปลัด] 44
30/09/2563 : หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [สำนักงานปลัด] 21
30/09/2563 : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ 2564 [สำนักงานปลัด] 23
30/09/2563 : หนังสืออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [สำนักงานปลัด] 20
30/09/2563 : หนังสือส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 [สำนักงานปลัด] 7
10/09/2563 : โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านผาน้ำทิพย์หมู่ที่ 8 [กองช่าง] 32
28/08/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [กองคลัง] 10
15/10/2562 : รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [กองคลัง] 45
29/05/2563 : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [กองคลัง] 114
29/05/2563 : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [กองคลัง] 157
29/05/2563 : ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย [กองคลัง] 18
17/04/2563 : แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ [กองคลัง] 13
20/01/2563 : พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ [กองคลัง] 11


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>