นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
168684   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจดทะเบียนพานิชย์ ช่วงระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการตามตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)
สรุปผลการสำรวจ เรื่องแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ด้านงานจดทะเบียนพาณิย์ (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1