นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
59   คน
สถิติทั้งหมด
239344   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    9.15M
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง    164.94k
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป ระดับอาวุโส(เฉพาะสายงานช่าง)    2.57M
คู่มือ LPA สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล    2.37M
คู่มือการใช้งานระบบแผนอัตรากำลัง 3 ปี     1.46M
คู่มือ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ    1.32M
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง    1.02M
นายกอบต.และคณะออกเยี่ยมบ้านปี 2565    2.71M
ภารกิจดับไฟอ้อยชุดดับเพลิงแถวซำป่าพง ม.9 ขอชื่นชมและขอบคุณทีมงานดับเพลิงครับ วัน อาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565    5.81M
บัญชีรายชี่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565    395.45k
บัญชีรายชี่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง    1.46M
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ    1.09M
คำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ    1.77M
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ศผส.01    388.4k
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร.01,ดร.02    487.43k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)    12.98M
อบต.ห้วยม่วง ที่ 8930.1/287 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563    188.16k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 4    71.28k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 3(2)    19.26k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 3    466k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>