นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
168682   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)   [21/04/2563] [สำนักงานปลัด] 12.98M
อบต.ห้วยม่วง ที่ 8930.1/287 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563   [27/03/2563] [สำนักงานปลัด] 188.16k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 4   [17/06/2562] [สำนักงานปลัด] 71.28k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 3(2)   [17/06/2562] [สำนักงานปลัด] 19.26k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 3   [17/06/2562] [สำนักงานปลัด] 466k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 2   [17/06/2562] [สำนักงานปลัด] 2.46M
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 1   [17/06/2562] [สำนักงานปลัด] 525.5k
หนังสือเข้า 7 พฤษภาคม 2562 ที่ ขก 0005/ว.10857 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งความประสงค์ในกรรมสิทธิทรัพยสิน   [07/05/2562] [งานสวัสดิการ] 382.71k
หนังสือ เข้า ที่ พม.0404.01/ว.608 เรื่อง สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ   [07/05/2562] [งานสวัสดิการ] 146.7k
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ   [01/01/2561] [งานสวัสดิการ] 61k
ุ60ตัวอย่างโครงการบูรณาการป้องกันคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรม “เร่ร่อน”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   [23/08/2560] [งานสวัสดิการ] 1.21M
ุ60ตัวอย่างโครงการนวตกรรมการอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขของบุคคลในครอบครัวที่มีคนพิการ( คู่สมรสคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และหรือญาติของคนพิการ )   [23/08/2560] [งานสวัสดิการ] 1.56M
59ตัวอย่างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ปี ๒๕๕๙   [23/08/2560] [งานสวัสดิการ] 46k
59ตัวอย่างโครงการแผนการจัดบริการให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ    [23/08/2560] [งานสวัสดิการ] 273k
59ตัวอย่างโครงการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์บริการคนพิการตำบลห้วยม่วง   [23/08/2560] [งานสวัสดิการ] 262.5k
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐   [15/08/2560] [สำนักงานปลัด] 405.45k
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการ อบต. ห้วยม่วง   [28/03/2560] [สำนักงานปลัด] 100k
ข้อบังคับของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป    [28/03/2560] [สำนักงานปลัด] 76.5k
ข้อบังคับของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป    [28/03/2560] [สำนักงานปลัด] 78k
แบบสำรวจความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป   [28/03/2560] [สำนักงานปลัด] 15.27k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>