นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
122   คน
สถิติทั้งหมด
234333   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ข่าวประกาศ

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
02/04/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [กองคลัง] 15
01/02/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] 52
01/02/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] 55
01/02/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] 53
01/02/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] 53
01/02/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] 59
01/02/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] 54
01/02/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] 63
01/03/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] 54
01/02/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] 52
01/02/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่องข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2566 [สำนักงานปลัด] 50
04/10/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่4 [กองคลัง] 106
07/07/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [สำนักงานปลัด] 198
05/01/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่1 [กองคลัง] 233
08/04/2565 : ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [สำนักงานปลัด] 293
31/03/2563 : ประกาศ อบต.ห้วยม่วง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ เดือน เมษายน 2563 [สำนักงานปลัด] 662
31/03/2563 : ประกาศ อบต.ห้วยม่วง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ เดือน เมษายน 2563 [สำนักงานปลัด] 600
31/03/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง [สำนักงานปลัด] 816
03/10/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง กำหนดวันมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการของคนพิการและเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [งานสวัสดิการ] 726
21/03/2562 : ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ เมษายน 2562 [งานสวัสดิการ] 926


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>