นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
286   คน
สถิติทั้งหมด
226905   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.นรินทร์สิรี ไชยราษฎร์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 086-4199729
อีเมล์ : hm.go.th@hotmail.co.th
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนริศรา จันวิสา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 043-424322
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุดารัตน์ ขันทองคำ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 043424322
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.น้ำฝน กลิ่นหอม
ตำแหน่ง :
ผช.นักวิชาการ การเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 087-2287366
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายนรินทร์ บุตรพรม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 093-5694361
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.เพ็ญนภา เหล่าสา
ตำแหน่ง :
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ : 084-0765229
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางพิราวรรญ ชมจันทร์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 043-424322
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1