นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
73   คน
สถิติทั้งหมด
58227   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล :
นายคมเพชร ครสิงห์
ตำแหน่ง :
นายก อบต.ห้วยม่วง
เบอร์ติดต่อ : 0844257595
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญแถม โคตรชุม
ตำแหน่ง :
รองนายก อบต.ห้วยม่วง
เบอร์ติดต่อ : 092-5981097
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเวียงไชยชนะ พลแสน
ตำแหน่ง :
รองนายก อบต.ห้วยม่วง
เบอร์ติดต่อ : 091-3659936
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอาทิตย์ แท่งทอง
ตำแหน่ง :
เลขาฯ นายก อบต.ห้วยม่วง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :