นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
72   คน
สถิติทั้งหมด
58386   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

สำนักงานปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นางธนียา สะหาย
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.นิภาพร แพงทอง
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 088-3363455,0910507145,083-3321665
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายฉลอง สำราญเนตร
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ส.อ.ธวัฒชัย ไกรสร
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 086-7505139
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.มลฤดี แก้วคำ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 081-18401552
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ศุภนุช เชื้อไพบูลย์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ทองทิพย์ เลิกนอก
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายลาวิน ยศธสาร
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพิทยา นครขวาง
ตำแหน่ง :
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายใบ วงษ์นิคม
ตำแหน่ง :
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายคมสันต์ สมศรีแก้ว
ตำแหน่ง :
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุรัตน์ คำหนองไผ่
ตำแหน่ง :
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสำเนียง ศรีทองนาค
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุเมธ ศรีพุทธเคน
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
พันจ่าเอก เทอดเกียรติ ศรีอุบล
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 098-1016284
อีเมล์ : navy nurse_97@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายณัฐพงษ์ ปัญญาเจริญผล
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0956609451
อีเมล์ : nattynoi_hahade@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพัชรินทร์ ปุลา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณะสุข
เบอร์ติดต่อ : 095-3053178
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1