นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
168680   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ 2565 (คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนรตำบลห้วยม่วง)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ 2565 (คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนรตำบลห้วยม่วง)
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1