นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
168684   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

เจตจำนงสุจริต

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต อบต.ห้วยม่วง พ.ศ. 2561
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต อบต.ห้วยม่วง พ.ศ. 2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1