นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
60   คน
สถิติทั้งหมด
239345   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)
โครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์"
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1