นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
57   คน
สถิติทั้งหมด
239342   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

กองช่าง

ชื่อ - นามสกุล :
นายนเรศ ชมจันทร์
ตำแหน่ง :
รองปลัดอบต.ห้วยม่วง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ : 043424322
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายมณฑล นามรัตน์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 043-424322
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายมรกต บุตรสูงเนิน
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์ติดต่อ : 061-9760419
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1