นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
60   คน
สถิติทั้งหมด
239345   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

งานกิจการสภา

การเสนอและส่งสำเนาร่างข้อบัญญัตติ 2567
การเสนอและพิจารณาคำแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง 2566
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปี 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง การกำหนดสมัยการประชุมสามัญประจำปี 2566
หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 4
หนังสือเชิญประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 3
หนังสือเชิญประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 2
หนังสือเชิญประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 1
หนังสือเชิญประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง การกำหนดสมัยการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖5
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง สามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>