นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
58390   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อ - นามสกุล :
นางสายฝน ขึ้นนกขุ้ม
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุจารีย์ จำปาทอง
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 0953316031
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอุไร สุขเกษม
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรจนา เรืองหา
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ทุเรียน ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนุกูล เด่นดวง
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.นิชาภา ศรีอุบล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 094-2767878
อีเมล์ : ืnboonbumrung@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายธรรมรัตน์ จันทรา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0916838052
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1