นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
168684   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อ - นามสกุล :
นายอาร์คม อ่อนอินทร์
ตำแหน่ง :
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 043-424322
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสายฝน ทานะแสน
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 096-1064855
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุจารีย์ จำปาทอง
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 095-3316031
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอุไร สุขเกษม
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 043-424322
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรจนา เรืองหา
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 043-424322
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ทุเรียน ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 043-424322
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายธรรมรัตน์ จันทรา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0916838052
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.นิชาภา ศรีอุบล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 094-2767878
อีเมล์ : nboonbumrung@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนุกูล เด่นดวง
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 043-424322
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายชาญณรงค์ ผาสุข
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 098-2169209
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1