นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
60   คน
สถิติทั้งหมด
239345   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

งานการเจ้าหน้าที่

การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานผลโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน โครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ.2566
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลกร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ริเวอร์ไซด์เชียงคาน
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม-30 มีนาคม 2566)
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>