นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
59   คน
สถิติทั้งหมด
239344   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

สมาชิกสภา

ชื่อ - นามสกุล :
นายอุดม นนทะรี
ตำแหน่ง :
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เบอร์ติดต่อ : 065-5915718
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายปรีชา กลางสูงเนิน
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เบอร์ติดต่อ : 063-0573396
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิเชียร คำผาเคน
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หมู่ที่ 1
เบอร์ติดต่อ : 062-8700970
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุดถนอม ก่ำศรี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 093-0723765
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมศักดิ์ ธรรมโย
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หมู่ที่ 3
เบอร์ติดต่อ : 080-1810982
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายเรืองยศ ชะชิกุล
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หมู่ที่ 4
เบอร์ติดต่อ : 098-5973799
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายเธียรชัย ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ : 096-9103353
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายเกียงไกล การภา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ : 085-4538365
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายสายันต์ นครขวาง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ : 092-7231474
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายปรีชา กลางสูงเนิน
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ : 063-0573396
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายอุดม นนทะรี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หมู่ที่ 9
เบอร์ติดต่อ : 065-5915718
อีเมล์ : sao.huaimuang@hotmail.com