นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
73   คน
สถิติทั้งหมด
58387   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

สมาชิกสภา

ชื่อ - นามสกุล :
นายวัชรพงษ์ โวลา
ตำแหน่ง :
ประธานสภา
เบอร์ติดต่อ : 0892787017
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนโชติ ศรีวานิช
ตำแหน่ง :
รองประธาน สภาฯ
เบอร์ติดต่อ : 0857538357
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพงษ์ศักดิ์ คำกุณา
ตำแหน่ง :
เลขาฯ สภา อบต.
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิเชียร คำผาเคน
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 1
เบอร์ติดต่อ : 0875106155
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางคำนาง นามวงศ์
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 1
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิเชียร ก่ำครี
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสัมฤทธิ์ ปาละพิมพ์
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 2
เบอร์ติดต่อ : 0800062613
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสายฝน พันธุ์จำรูญ
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 3
เบอร์ติดต่อ : 0959569193
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมศักดิ์ ธรรมโย
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 3
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเขียว วงษ์สิงห์
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 4
เบอร์ติดต่อ : 0898429736
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางลำตาล จันตะคุณ
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 4
เบอร์ติดต่อ : 0956687462
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายภานุ สองคร
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 5
เบอร์ติดต่อ : 0890885185
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวัชรพงษ์ โวลา
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 5
เบอร์ติดต่อ : 0892787017
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 6
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนโชติ ศรีวานิช
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 6
เบอร์ติดต่อ : 0857538357
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางภิราชลักษณ์ สมบัติหล้า
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 7
เบอร์ติดต่อ : 098-5923767,061-3781732,
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสงัด จันอุบ
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 7
เบอร์ติดต่อ : 093-3679707
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพรชัย โคตรสมบัติ
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 8
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญเลิศ พาเก่าน้อย
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 8
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอำพร โคตรชุม
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 9
เบอร์ติดต่อ : 0973015692
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวีรยุทธ กุลาสา
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ 9
เบอร์ติดต่อ : 0854548572,0934717527
อีเมล์ :