นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
168681   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
นายกอบต.และคณะออกเยี่ยมบ้านปี 2565   [08/03/2565] [สำนักงานปลัด] 2.71M
ภารกิจดับไฟอ้อยชุดดับเพลิงแถวซำป่าพง ม.9 ขอชื่นชมและขอบคุณทีมงานดับเพลิงครับ วัน อาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565   [07/03/2565] [สำนักงานปลัด] 5.81M
บัญชีรายชี่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565   [17/02/2565] [สำนักงานปลัด] 395.45k
บัญชีรายชี่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง   [17/02/2565] [สำนักงานปลัด] 1.46M
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ   [15/02/2565] [สำนักงานปลัด] 1.07M
คำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ   [15/02/2565] [สำนักงานปลัด] 1.77M
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ศผส.01   [15/02/2565] [สำนักงานปลัด] 388.4k
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร.01,ดร.02   [15/02/2565] [สำนักงานปลัด] 487.43k
ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563   [01/01/2563] [สำนักงานปลัด] 12.53M
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   [30/10/2563] [สำนักงานปลัด] 27.37M
งานนำเสนอ อบต.ห้วยม่วง 1 พ.ค.2563   [01/05/2563] [สำนักงานปลัด] 3.06M
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.ห้วยม่วง 1 พฤษภาคม 2563   [01/05/2563] [สำนักงานปลัด] 12.53M
คำสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน   [01/05/2563] [สำนักงานปลัด] 566.29k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)   [21/04/2563] [สำนักงานปลัด] 12.98M
อบต.ห้วยม่วง ที่ 8930.1/287 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563   [27/03/2563] [สำนักงานปลัด] 188.16k
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุสำนักงาน กองคลัง   [23/07/2562] [กองคลัง] 48.8k
ปย.1 ปี2559 ศก.   [27/06/2562] [สำนักงานปลัด] 98.5k
ปย.1 ปี2557   [27/06/2562] [สำนักงานปลัด] 157.5k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 4   [17/06/2562] [สำนักงานปลัด] 71.28k
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 3(2)   [17/06/2562] [สำนักงานปลัด] 19.26k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>