นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
60   คน
สถิติทั้งหมด
239345   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

วีดีโอจาก Youtube

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจและสำรวจความต้องการการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระหว่างวันที่ 26-27
9 กันยายน 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง 3 พฤษภาคม 2562 คลิป 2
โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง 3 พฤษภาคม 2562 คลิป 1
โรงเรียนผู็สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง
คนพิการที่ดุแลโครงการเลี้ยงและใช้ประโยชนืจากไส้เดือนดิน
สภาเด็กฯห้วยม่วง
แห่บุญบั้งไฟ
โครงการเยาวชนคนกล้า ทำดีเพื่อแผ่นดิน ห่างไกลยาเสพติด 16-17 กันายน 2560 ณ ตำบลห้วยม่วง
โรงเรียนผู้สูงอายุ 7 เมษายน 2560
ห้วยม่วงตำบลจัดการสุขภาพ
บพด.ขอนแก่น เพิ่มทางเลือก สร้างรายได้ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
อบต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 2
อบต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 1
แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
อบต.ห้วยม่วง โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง(3)
อบต.ห้วยม่วง โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง(2)
อบต.ห้วยม่วง โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ตำบลห้วยม่วง(1)
ขบวนแห่บั้งไฟบ้านห้วยเตย หมู่ 7
ขบวนแห่ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านโนนสะอาด หมู่ 4


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2