นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
74   คน
สถิติทั้งหมด
58388   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

30/10/2020 : จ้างเครื่องเสียงประกอบขบวนแห่ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2020 : จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2020 : จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2020 : จ้างจัดเตรียมสถานที่ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2020 : จ้างจัดทำป้าย โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2020 : จ้างจัดทำกระทง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2020 : ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2020 : จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขค 6768 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2020 : จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2020 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2020 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5713 ขอนแก่น กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2020 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 83-6971 ขอนแก่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2020 : จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2020 : จ้างจ้างเหมาอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2020 : จ้างจัดทำป้าย โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ๒ ลิ้นชัก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : ซื้อซื้อวัสดุงานสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม กล้องวงจรปิด CCTV สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : ซื้อวัสดุอื่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ สำนักลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมชนิดสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด0
1