นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
59   คน
สถิติทั้งหมด
239344   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

การประชุมจริยธรรมคุณธรรม 

ลงข่าว: 27/01/2566  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   6   154

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง โดย นายสุภาพ ทานะแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายอาร์คม อ่อนอินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ผู้อำนวยกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีเนื้อประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงาน และได้มีการสอดแทรกจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคลลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล