นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
61   คน
สถิติทั้งหมด
239346   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ขอเชิญประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของ อบต.ห้วยม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

ลงข่าว: 02/02/2567  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   0   213

ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาขอรับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ หรือเทศบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  ผ่าน


ช่องทางที่1 URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/my34sn

ช่องทางที่ 2 QR code สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
             ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567