นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
59   คน
สถิติทั้งหมด
239344   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลห้วยม่วง 

ลงข่าว: 01/09/2565  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   8   266

เนื่องด้วยปัญหาการจัดการขยะในตำบลห้วยม่วง ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการจัดการขยะที่ยังไม่ดีพอ จึงก่อให้เกิดปัญหาการทิ้งขยะที่เป็นอันตรายไม่ถูกวิธี ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ร่วมกับ นายสุภาพ  ทานะแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง และผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชนตำบลห้วยม่วง ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565  เพื่อให้ความรู้และให้ความสำคัญในการจัดการขยะอันตรายในชุมชนอย่างถูกวิธี