นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
59   คน
สถิติทั้งหมด
239344   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565 

ลงข่าว: 25/08/3108  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   10   219

เนื่องด้วยเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในชุมชนตำบลห้วยม่วงได้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงร่วมกับ นายสุภาพ   ทานะแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง พนักงาน ได้ออกพ้นยากันยุงในชุมชนตำบลห้วยม่วง ทั้ง 9 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 เพื่อป้องกันการระบาดของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลห้วยม่วง