นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
57   คน
สถิติทั้งหมด
88448   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการโรงเรียนชราบาล การออกกำลังกายก่อนเข้าห้องเรียน 

ลงข่าว: 12/02/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   6   4