นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
132   คน
สถิติทั้งหมด
82904   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 

ลงข่าว: 25/03/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   9   88

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น