นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
29   คน
สถิติทั้งหมด
60057   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

12 พฤษภาคม 2563 

ลงข่าว: 13/05/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   8   42

เรียน   ผู้บังคับบัญชา

เพื่อ    โปรดทราบ

            เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  อบต.ห้วยม่วง โดยบูรณาการร่วมกับ อสม.  สภ.ภูผาม่าน  รพ.สต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน   ได้ซักซ้อมการปฏิบัติมอบภารกิจชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19  ตลาดแลงห้วยซ้อ  ดังนี้

          1.สร้างความเข้าใจตามมาตรการป้องกันฯ ต่อพ่อค้า แม่ ค้า ลูกค้า ใช้บริการตลาด

          2.ตั้งจุดคัดกรอง เข้า ออก ตลาด

          3.มอบหน้ากากอนามัย ให้ผู้ใช้บริการตลาด

4.อบต.ห้วยม่วง มอบเจลล้างมือ/หน้ากากอนามัย สนับสนุน รพ.สต.โนนสะอาด

5.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้ตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯอย่างเคร่งครัด

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ตามภาพประกอบมาพร้อมนี้