นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
53019   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

7 พฤษภาคม 2563 

ลงข่าว: 07/05/2563  หน่วยงาน : หัวหน้าส่วนราชการ   5   26

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น