นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
29   คน
สถิติทั้งหมด
60057   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

9 เมษายน 2563 

ลงข่าว: 09/04/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   8   47

วันที่ 9 เมษายน 2563
เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง นำโดยนายคมเพชร ครสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ คำกุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผอ.รพสต.ห้วยม่วง ในการต้อนรับนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอภูผาม่าน ในฐานะที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่และออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง