คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลห้วยม่วง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง