นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
88444   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 บ้านวังเจริญไป หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม่วงและเส้นทางนาหนองโพธิ์  

ลงข่าว : 21/10/2564เข้าชม : 21