นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
168684   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ลงข่าว: 19/09/2565  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   13   117

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ร่วมกับงานสาธารณสุขตำบลห้วยม่วงได้ทำการออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลห้วยม่วง ในวันที่ 16 กันยายน 2565