นายสุภาพ ทานะแสน
นายสุภาพ ทานะแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
59   คน
สถิติทั้งหมด
239344   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

งานป้องกันได้ออกพื้นที่ซ้อมดับเพลิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำภูทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ 

ลงข่าว: 15/09/2565  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   13   246

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลห้วยม่วง นายสุภาพ  ทานะแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาอัคคีภัย จึงมีการซักซ้อมดับเพลิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำภูทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 13-14 กันยายน 2565 งานป้องกันมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในภาคปฏิบัติในการดับเพลิงอย่างถูกวิธีให้กับคณะครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัย