นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
134   คน
สถิติทั้งหมด
82906   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 

ลงข่าว: 08/04/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   7   62

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ภายในตำบลห้วยม่วงทั้ง 9 หมู่บ้าน