นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
73   คน
สถิติทั้งหมด
58227   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

10 - 12 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 

ลงข่าว: 10/09/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   40   26

10 - 12 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ณ ค่ายมหาศักดิพลเสพ (ร.8 พัน.2) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น