นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
73   คน
สถิติทั้งหมด
58227   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

9 กันยายน 2563 โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2563 

ลงข่าว: 09/09/2563  หน่วยงาน : กองช่าง   19   24

9 กันยายน 2563 โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2563 ณ อ่างห้วยข่า บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น