นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
72   คน
สถิติทั้งหมด
58226   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการทอดเทียนรวม 

ลงข่าว: 27/08/2563  หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   20   28

27 สิงหาคม 2563 โครงการทอดเทียนรวม ณ วัดห้วยซ้อ บ้านห้วยซ้อ หมุ่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น