นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
72   คน
สถิติทั้งหมด
58226   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ 

ลงข่าว: 17/08/2563  หน่วยงาน : คณะผู้บริหาร   20   29

17 สิงหาคม 2563 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ 

เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอภูผาม่านให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง โดยนายคมเพชร ครสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ได้มอบหมายให้ นายเวียงไชยชนะ พลแสน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับทางปกครองตำบลห้วยม่วง โดยได้รับความร่วมมือจากทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ ณ จุดที่ 1 บริเวณวัดเข้าน้อย และ จุดที่ 2 บริเวณ หน้าอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง   บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 4 และบ้านห้วยม่วงหมู่ที่ 3