นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
72   คน
สถิติทั้งหมด
58226   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับตำบลอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2  

ลงข่าว: 11/08/2563  หน่วยงาน : คณะผู้บริหาร   21   12

11 สิงหาคม 2563 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับตำบลอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น (กอ.รมน.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น