นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
60056   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

4 มิถุนายน 2563 กองการศึกษา 

ลงข่าว: 05/06/2563  หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   6   46

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เพื่อ โปรดทราบ
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายคมเพชร ครสิงห์ นายก อบต.ห้วยม่วง นายพงษ์ศักดิ์ คำกุณา ปลัดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยม่วง ร่วมกิจกรรม กิจกรรมจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(2019) รายละเอียดตามภาพครับ