นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
53017   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

1 มิถุนายน 2563 

ลงข่าว: 01/06/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   5   15

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เพื่อโปรดทราบ
วันนี้ เวลา 08.00 น.(1 มิถุนายน 2563) นายคมเพชร ครสิงห์ นายก อบต.ห้วยม่วง มอบให้นายเวียงไชยชนะ พลแสน รองนายกฯ นายนเรศ ชมจันทร์ รองปลัดฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนัก อบต.ห้วยม่วง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ มอบนโยบายฯ หน้าเสาธง อบต.ห้วยม่วง รายละเอียดปรากฏตามภาพครับ