นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
27   คน
สถิติทั้งหมด
60055   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

8 พฤษภาคม 2563 ช่วยเหลือประชาชน 

ลงข่าว: 13/05/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   4   34

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบปรมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ชั้น 2 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น