นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
60058   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

8 พฤษภาคม 2563 ช่วยเหลือน้ำบริโภคอุปโภค 

ลงข่าว: 08/05/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   4   46

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เพื่อโปรดทราบ
วันนี้ เวลา 09.09 น. ( 8 พฤษภาคม 2563) รถน้ำ(1.นายอรุณ แดงนาเพียง 2.นายณัฐวุฒิ แสนวัง 3.นายพิเชษฐ์ ศิริอามาตย์) ออกให้ความช่วยเหลือเติมน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ให้วัดแสงธรรมวนาราม ห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตามคำร้อง ของ ผู้ใหญ่บ้าน/ครับ