นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
53019   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

8 พฤษภาคม 2563  

ลงข่าว: 08/05/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   5   31

รียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันนี้ เวลา 15.00 น.(8 พฤษภาคม 2563)นายคมเพชร ครสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง นายพงษ์ศักดิ์ คำกุณา ปลัด ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยว เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค นายละเอียดปรากฏตามภาพครับ