นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
53018   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

16 เมษายน 2563 

ลงข่าว: 16/04/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   4   36

เรียน  ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ

            วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 อบต.ห้วยม่วง ได้ซักซ้อมการปฏิบัติมอบภารกิจชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยมีผลการปฏิบัติดังนี้

       1.การประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เช้า-เย็น สร้างความเข้าใจ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19

       2.  ชุดคัดกรอง

            ทำการคัดกรอง  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ก่อนเข้าทำงาน และคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ จัดทางเข้าออกทางเดียว วัดอุณหภูมิ  ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยทุกราย ผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้มีโรคประจำตัว ผลปรากฏว่า ไม่พบผู้ที่มีอาการผิดปกติ

     3. ชุดปฏิบัติการสายตรวจ โควิด 19

อบต.ห้วยม่วง  จัดแผนดำเนินการ ออกปฏิบัติการลาดตระเวนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรการและการป้องกันอาชญากรรม  วันนี้ รวมพล อบต.ห้วยม่วง เวลา 17.00 น.(16 เมษายน 2563)

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ตามภาพประกอบมาพร้อมนี้