นายคมเพชร ครสิงห์
นายคมเพชร ครสิงห์
นายก อบต.ห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ
งานเบี้ยยังชีพ
งานธนาคารขยะ
หนังสือเข้า - ออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
60056   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

7 เมษายน 2563(2) 

ลงข่าว: 07/04/2563  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   4   40

เรียน   ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ 
            วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 อบต.ห้วยม่วง ซักซ้อมการปฏิบัติมอบภารกิจชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยมีผลการปฏิบัติดังนี้
       1.  ชุดคัดกรอง  ผู้มาติดต่อราชการ สำนักงาน อบต.ห้วยม่วง
       2. ทำความสะอาดรอบสำนักงานที่ทำการ อบต.ห้วยม่วง
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ตามภาพประกอบมาพร้อมนี้